3D vizualizácia, Design

V posledných troch rokoch spracovávame v rámci vypracovania technicko-ekonomickej štúdie alebo dokumentácie pre stavebné povolenie aj 3D vizualiziciu nášho návrhu.

Ukážkovú 3D vizualizáciu sme vypracovali v rámci ponuky na aktualizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie historického klenbového mostu pri obci Hucín.

3D vizualizáciu vrátane alternatívneho farebného riešenia sme vypracovali pre rekonštrukciu mestskej estakády v Malackách.

Ďaľšie 3D vizualizácie sme vypracovali v rámci realizačnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mosta medzi obcami Zálesie a Malinovo a rovnako pre opravo mosta nad diaľnicou v krížení s cestou Bánovce nad Bebravou – Drietoma.

V prípade týchto rekonštrukcií sme vypracovali aj vizualizácie niektorých technologických krokov.

Most Zálesie – návrh pracovných plošín

Opatovce – pohľad na piliere a oporu Drietoma