Obchodné meno:

VÚIS Mosty s.r.o.

Sídlo spoločnosti a adresa:
Gogolova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Označenie registra / Číslo zápisu:
OR Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka číslo: 2419/B

Štatutárny orgán:
Ing. Stanislav Šuster
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Červeňan
konateľ spoločnosti

IČO:        3131 9394
DIČ:        2020 291647
IČ DPH: SK 2020 291647

Bankové spojenie / Číslo účtu:
VÚB, a. s., pobočka Bratislava – Ružinov
Vlastenecké námestie, Bratislava, 815 63

IBAN: SK68 0200 0000 0000 6690 8062

Ing. Miroslav Červeňan

mob. 0903 719 057

mail: cervenan@vuismosty.sk

Ing. Stanislav Šuster

mob. 0903 76 33 76

mail: suster@vuismosty.sk

Eva Danková

mob.   0903 269 522

mail: dankova@vuismosty.sk

Ing. Ján Kucharík, CSc

mob. 0903 752 596

mail: kucharik@vuismosty.sk

Iný spôsob kontaktu

Môzete nám zavolať, napísať mail alebo  nás navštíviť.

Adresa
Gogoľova 18
85101 Bratislava, SR

Kontakt
vuismosty@vuismosty.sk
02/63 452 699

Pracovný čas:
Mo-Fr: 7:00-17:00
Sa: po dohode
So: voľno