Monitorovanie konštrukcií

Monitorovanie konštrukcií v Československu zaviedol už 60-tych rokoch minulého storočia Prof. Ing. Tibor Jávor DrSc. V tom čase budované mosty Kotešová, Bytča, Nové Mesto nad Váhom, Senohraby Margecany Sírnik a neskôr viadukt Podtureň, zavesený most v Tábore už monitorovali pracovníci našej spoločnosti.

Všetky mosty boli osadené geodetickými bodmi, teplomerami, strunovými a odporovými temzomatrami a boli monitorované desiatky rokov.

V súčasnosti pokračujeme v monitorovaní významných konštrukcií na Slovensku. Vybudovali sme rozsiahle monitorovacie systémy pri prekládke železničnej trate v Šenkviciach, vybudovali sme automatizované monitorovanie teploty na moste Apolo v Bratislave.

Komplexný monitorovací sytém sa vybudoval pri stavbe prieťahu na Považskou Bystricou. Na tejto stavbe sme monitorovali viacero objektov počas výstavby a pokračujeme s pravideľným sledovaním do dnešných dní.

Počas nášho 25 ročného pôsobenia na stavebnom trhu sme vybudovali viaceré monitorovacie systémy. Niektoré boli krátkodobé pre kontinuálne merania počas zaťažovacích skúšok a rôznych expertíz. Iné boli dlhodobejšie počas výstavby a lebo rekonštrukcie stavebných objektov.

Z tých dlhodobejších to bolo monitorovanie napätostného a deformačného stavu Diaľničného mostu ponad Moravu ( 1992 ), most ponad Váh v obci Turany( 1994 ), most ponad Hron a železnicu v obci Lučatín ( 1995 ), monitorovanie posunov na Prístavnom moste v Bratislave  ( 2010 ), monitorovanie zvislých posunov a komplexné riadenie dvíhania a spúšťania nosnej konštrukcie mosta nad diaľnicou pri Opatovciach počas výmeny všetkých ložísk ( 2016 ).

Vaša výhoda

Skúsený kolektív autorizovaných inžinierov Vám poradí a pomôže navrhnúť a vybudovať najoptimálnejší systém monitorovania vašej konštrukcie počas výstavby alebo osadiť monitorovací sytém na existujúcu konštrukciu a sledovať rozhodujúce statické veličiny počas prevádzky.

V prípade potreby Vám zabezpečíme aj kontinuálne monitorovanie a vyhodnotenie meraní.