Technicko-ekonomické štúdie

Vo fáze prípravy vypracujeme štúdiu zameranú na odstránenie porúch zistených na stavebnom objekte. Navrhneme najoptimálnejší spôsob opravy a vypracujeme aj ďaľšie možné spôsoby opravy. Pre všetky alternatívy vypracujeme orientačný rozpočet.

V posledných troch rokoch spracovávame v rámci vypracovania technicko-ekonomickej štúdie alebo dokumentácie pre stavebné povolenie aj vizualiziciu nášho návrhu.

Vizualizáciu objektu vypracujeme spolu vymodelovaným okolím, takže sa môžte pozrieť na objekt so všetkých strán.

Naše skúsenosti

Naše skúsenosti z diagnostiky, prehliadok, projektovania a realizácií rôznych na prvý pohľad komplikovaných riešení nám umožňujú nájsť optimálne riešenie.