Naše služby

Diagnostika a skúšky

Získame pre Vás všetky potrebné materiálové aj rozmerové údaje o sledovanej konštrukcii. Zistíme a zakreslíme všetky poruchy.

Projekcia

Vypracujeme Vám všetky stupne projektovej dokumentácie od úvodnej štúdie až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

3D vizualizácie, Design

Ukážeme Vám ako bude Váš objekt osadený do skutočného prostredia vyzerať. Môžete sa poprechádzať okolo.

Technicko-ekonomické štúdie

Vypracujeme Vám alternatívne návrhy opravy a ich ekonomické zhodnotenie.

Expertízy a konzultácie

Poradíme Vám s realizáciou špeciálnych stavebných prác vo fáze prípravy i pri samotnej realizácii na stavbe.

Monitorovanie konštrukcií

Zabezpečíme sledovanie rozhodujúcich parametrov na  stavebných objektoch počas výstavby a následne počas celej doby používania.